www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc gia tăng lực lượng cảnh sát tại Xinjiang

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc gia tăng lực lượng cảnh sát tại Xinjiang
Chinese Regime Steps Up Police Presence in Xinjiang Region
Created: Jan 31 201278

Các lãnh đạo Trung Quốc kế hoạch gia tăng lực lượng cảnh sát, con số gia tăng là them 8000 cảnh sát đến vùng Zinjiang, họ cho rằng gia tăng để tạo ổn định.  Tại một tỉnh có nhiều người Hồi Giáo Uighur và nhóm người Hán Trung Quốc đã gây bất ổn trong quá khứ.  Vào 2009, sự xung đột giữa hai nhóm người này xảy ra tại Urumqi, 200 người bị giết chết.  Sau cuộc xung đột giữa hai nhóm này, luật pháp gia tăng giảm không cho người Uighur tự do tín ngưỡng tôn giáo của họ.  Người Uighur chống đối, vùng Tây Tạng cho đến miền Nam bất ổn, lực lượng cảnh sát gia tăng và quân đội đã bất vào những người kháng nghị và nhiều người bị bắt.  Các viên chức Trung Quốc dự định gia tăng cảnh sát tại Xinjiang, một cảnh sát, một người dân nói rằng “Năm nay là năm thay quyền tại Bắc Kinh cho nên phải gia tăng khống chế.”

 
http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-01-31/chinese-regime-steps-up-police-presence-in-xinjiang-region.html#video_section