www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc bắt buột những người chống đối phải theo dõi nhóm Liên Đoàn Hồng Kông

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc bắt buột những người chống đối phải theo dõi nhóm Liên Đoàn Hồng Kông
Chinese Regime Forces Activist to Spy on HK Group
Created: Jan 31 201272

Một chính trị gia 24 tuổi và một nhà văn cho mạng lưới chinaworker.info cho rằng các cảnh sát mật vụ Trung Quốc bắt ông theo dõi một nhóm Hồng Kông.

Zhang Shujie, từ Chongqing, vừa qua đã trốn Trung Quốc chạy sang Sweden.

Vào thứ 5, Zang trình bài trong nghị viện tại Sweden về vụ ông bị bắt vào tháng 2 năm vừa qua.

[Zhang Shujie]
“Lúc đó Trung Quốc bị cuộc khởi nghĩa tại Tunisia Jasmine… cảnh sát đến văn phòng làm việc và nhà tôi, tịch thu máy điện toán và giấy tờ của tôi…. Một tuần sau đó, cảnh sát bảo tôi đến phòng cảnh sát, trả máy điện toán của tôi vì tôi tham gia với họ.”

Zhang cho rằng ông đã bị thẫm vấn gần 30 tiếng đồng hồ, bị đứng, không cho ăn và không cho ông mang mắt kiến của ông.

Hơn nữa, một phóng viên của Thời Báo Socialist Magazine báo cáo rằng công nhân đình công tại Trung Quốc, Zhang cho rằng ông không có sự lựa chọn.  Cảnh sát mật vụ hăm dọa ông là sẽ bỏ tù ông 10 năm nếu ông không theo dõi nhóm Liên Đoàn Công Nhân Hồng Kông.

[Zhang Shujie]
“Cảnh sát mật vụ gửi tôi đến Hồng Kông để dự buổi họp để lấy tin tức, nhưng tôi đến Hồng Kông với mục đích là làm điệp vụ.”

Ông được vụ lệnh là phải dùng điện thoại di động để chụp hình những người tham dự và lấy tài liệu cá nhân của họ.

Zhang được trả chi phí di chuyển và được trả 480 đô la.

Khi ở Hồng Kông, Zhang trốn san Sweden với sự giúp đở của một nghị viên Hồng Kông Leung Kwok-hung và tòa đại sứ Irish và Swedish.

Mạng lưới chinaworker.info đăng lời của Zhang “Thay vì làm mật vụ cho một chế độ độc tài, tôi quyết định rời khỏi Trung Quốc, đây là cách duy nhất để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của tôi và không im lặng như bao nhiêu người đang im lặng vì bị chế độ Trung Quốc bức hại.”

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-01-31/chinese-regime-forces-activist-to-spy-on-hk-group.html#video_section