www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Một phim mới về cuộc viếng thăm Trung Quốc của tổng thống Nixon vào 1972 đang bị duyệt tại Nửu Ước

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Một phim mới về cuộc viếng thăm Trung Quốc của tổng thống Nixon vào 1972 đang bị duyệt tại Nửu Ước
New Film on Nixon's 1972 China Visit Screened in NYC
Feb 01 201248

 

Vào 1972, tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon viếng thăm Trunbg Quốc để tạo hài hòa giữa Hoa Kỳ-Trung Quốc.  Đây là lần đầu tiên tổng thống Hoa Kỳ viếng thăm Trung Cộng.

Cuộc viếng thăm này là chủ đề của phim này.
[Mike Chinoy, USC]
“Kinh nghiệm của tôi khi tôi đếnTrung Quốc với Nixon, đối với các phóng viên và đối với người dân cộng tác với phóng viên.”

Trung Quốc theo dõi các phóng viên đến Trung Quốc với Nixon.

 Tác giả của phim này, Mike Chinoy, USC, cuộc viếng thăm này tạo ảnh hưởng rất to cho liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bị căng thẳng từ khi Đảng Cộng Sản chiếm đoạt Trung Quốc vo 1à 1949.

[Mike Choy, USC]
“Tôi không thể nghĩ đến cỡ kích và địa thế, tôi có thể nghĩ rằng nhiều nơi sự liên hệ vẫn còn căn thẳng, tuy nhiên tổng thống viếng thăm cũng giúp giải tỏa một số vấn đề.

Cuốn phim này được Asia Soceity tại Nửu Ước kiểm duyệt vào 31 tháng 1.  Sau khi duyệt xong, một số người cùng đi với tổng thống Nixon vào 1972 diễn tả cuộc viếng thăm như sau.  Chế độ Trung Quốc ra lệnh phải kiểm soát chặt chẽ bất cứ hoạt động nào, còn các nhân viên nào cùng đi với Nixon cho rằng chế độ Trung Quốc chỉ cho họ nhìn thấy những gì chế độ Trung Quốc muốn. 

[Nicholas Platt, cựu Đại Sứ Hoa Kỳ]
“Ý kiến của tôi là cộng sản rất là bề ngoài, hơn nữa đây là người Trung Quốc.  Tôi giao dịch với người Trung Quốc tại Hồng Kông và Taiwan, v..v, nhưng những người này là người Trung Quốc.”

Phóng viên Max Frankel khâm phục dưới chế độ cộng sản, vậy mà họ vẫn có tinh thần như là thầu khoán.

[Max Frankel, phóng viên]
“Tất nhiên người Trung Quốc khắp nơi, tại Hoa Kỳ nhưng cũng tại Indonesia và khắp nơi tại Á Châu, khi họ hành nghề thầu khoán họ rất tài giỏi và rất đạo đức tôi chưa từng thấy tại Nga Sô, tôi có nói với một người, nếu những người này mà được tự do là phải coi chừng.”

Cuộc viếng thăm của Nixon trải đường liên hệ và giúp nhiều người Trung Quốc có khả năng trong ngành thầu khoán.

Thế mà sự quan hệ giữa Hoa Kỳ -Trung Quốc vẫn còn căng thẳng về những vấn đề như vi phạm nhân quyền, về chính sách võ bị và vấn đề của Taiwan.  Phim còn diễn tả thời gian không ổn định.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_northamerica/2012-02-01/new-film-on-nixon-s-1972-china-visit-screened-in-nyc.html#video_section