www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Viên chức cộng sản Trung Quốc: Chỉ có người ngu mới không nhận hối lộ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Viên chức cộng sản Trung Quốc: Chỉ có người ngu mới không nhận hối lộ
Chinese Communist Official: Only A "Freak" Would Turn Down Bribes
Created: Feb 03 2012

Viên chức cộng sản Trung Quốc tại tỉnh Sichuan cho rằng hối lộ là bình thường, nếu không hối lộ thì là người ngu trong giới chính trị cộng sản.  Đây là lời của cựu thị trưởng của Meishan, Yu Zhiping.  Yu cho rằng hối lộ và chân thận là “ngu” sau khi bị đưa ra tòa năm vừa qua, với tội là lấy hơn phân nửa triệu tiền đô là Hoa Kỳ.  Yu còn ngụ ý rằng phải hối lộ để không bị mất mặt.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-02-03/chinese-communist-official-only-a-freak-would-turn-down-bribes.html#video_section