www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chính quyền Trung Quốc sẽ cải cách Chính Sách Một Đứa Con

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chính quyền Trung Quốc sẽ cải cách Chính Sách Một Đứa Con
China's Authorities to Reform One Child Policy Slogans
Created: 2012-03-01:09.47177

Thời báo quốc gia “The People Daily” “Thời Báo Nhân Dân” báo rằng chính quyền Trung Quốc dự định sẽ cải cách Chính Sách Một Đứa Con qua các biểu ngữ có lúc đe dọa.  Chính sách này đã được đưa ra vào 1979 để giảm dân số sinh sản, chính sách này áp dụng cho người Hán ghi danh dân cư thành phố.

Để đạt kết quả chính quyền địa phương thường bắt người dân phải tuân theo một cách tàn nhẫn, người giàu thì chỉ trả tiền phạt cho đứa con thứ nhìn.  Nhưng không có tiền thì khác, dân ở các vùng nông thôn cũng bị giới hạn tùy theo vùng.

Chính quyền địa phương ra các biểu ngữ trong chiến dịch này, rõ tai vào người dân những điều sợ hãi.  Các biểu ngữ như thế này: 

“Nếu hôm nay trốn chính sách một đứa con và chạy trốn, ngày mai về nhà sẽ mất hết của cải.”

Hay là :

“Chúng ta thà đổ máu của anh như sông, còn hơn là cho phép anh có hơn một đứa con.”

 Và đây không những chỉ là lời, Reggie Littlejohn của Liên Đoàn Nhân Quyền Phụ Nữ cho rằng chính sách này bắt buộc phá thai, không quan tâm đến người mẹ.

[Reggie Littlejohn, chủ tịch Liên Đoàn Nhân Quyền Phụ Nữ]
“Vào tháng 10 tại Shandong một người đàn bà bị đang có thai 6 tháng đang bị bắt buộc phải phá thai và sau đó bà chết.”

[Reggie Littlejohn]
“Người đàn ông này, một nhân viên kế hoạch gia đình đến bắt em gái của ông và bắt buộc phải tiệt trùng, cô ta không có ở nhà nên chúng đến đánh ba cô, khi ông này bảo vệ ba ông, một trong những người nhân viên lấy dao đâm ông 2 lần, sau đó ông chết.”

Tuy nhiên các biểu ngữ cải tạo vẫn còn tuyên dương chính sách một đứa con.

[Reggie Littlejohn]
“Đảng Cộng Sản Trung Quốc có một văn phòng tuyên truyền, tôi nghĩ rằng chúng nhận thấy rằng các biểu ngữ này là không tốt đối với người thế giới.”

Người sáng lập Vận Động Tự Do Tin Tức Toàn Cầu, Zhang Xinyu, cho rằng chế độ Trung Quốc chỉ muốn nắm quyền.

[Zhang Xinyu]
“Chính sách tạm thời của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, như là biểu ngữ, thực sự là không giải quyết vấn đề.  Ví dụ, chính sách một đứa con, Đảng Cộng Sản Trung Quốc không quan tâm điều này, nó chỉ muốn nắm quyền chính trị của nó.”

Vào cuối năm 2012, các lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ thay đổi nội bộ của nó, Hu Jintao sẽ xuống chức, đến nay chính sách một đứa con sẽ không thay đổi dù với lãnh đạo mới.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-03-01/china-s-authorities-to-reform-one-child-policy-slogans.html#video_section