www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Phân tử không khí độ PM2.5 tràn đầy Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Phân tử không khí độ PM2.5 tràn đầy Trung Quốc
PM2.5 Air Particle Readings to Expand Across China
Created: 2012-03-02:10.3649

Vào ngày thứ tư, Hội Đồng Quốc Gia Trung Quốc thông báo giá trị tiêu chuẩn cho không khí là PM2.5, tức là phân tử không khí mà thấp hơn 2.5 micron xem là nguy hiểm, trong vài năm nữa, khẳng định là phải có khả năng đo phân tử không khí trên toàn Trung Quốc.  Vào 2012, các dụng cụ để đo PM2.5 không khí sẽ phải có trong 27 đô thị cấp tỉnh và 3 địa phương quan trọng.  Vào 2013, con số sẽ gia tăng đến 113 đô thị.  Vào 2015 dự định phải có trong toàn bộ các đô thị tại Trung Quốc.  Và dự định sẽ giảm ô nhiễm trong các hảng thép, năng lực, và hóa chất.  Bắc Kinh bắt đầu ấn hành tài liệu PM2.5 vì bị áp lực của công chúng vào tháng giêng năm nay.  Tuy nhiên, một số người cho rằng tiêu chuẩn này là khác với tài liệu của lãnh sự quán Hoa Kỳ.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-03-02/pm2-5-air-particle-readings-to-expand-across-china.html#video_section