www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Thương mại Trung Quốc gia tăng thiếu hụt vì xuất cảng thấp

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Thương mại Trung Quốc gia tăng thiếu hụt vì xuất cảng thấp
China’s Trade Deficit Widens as Export Falls
Created: 2012-03-12 07

Thương mại Trung Quốc sản xuất $31.49 tỉ vào tháng 2 vì Âu Châu đang khủng hoảng vì nợ và khôi phục kinh tế của Hoa Kỳ bị chậm.

Xuất cảng của Trung Quốc là $114.47 tỉ vào tháng 2, còn nhập cảng là $145.96 tỉ.  Sự thiếu hụt là giữa nhập cảng và xuất cảng là $31.39 tỉ.


Theo tài liệu, từ cơ quan quản lý, là điểm then chốt về kinh tế phát triển.

Cựu phó chủ tịch bộ thương mại Trung Quốc Wei Jianguo, cho rằng kinh tế của Trung Quốc có thể sẽ bị thiếu hụt năm nay.

[Wei Jianguo, cựu phó bộ trưởng bộ thương mại]
“Trung Quốc hiện tại đang thị thiếu hụt về thương mại trong năm nay, vào 2011, Trung Quốc ghi chép là nhập cảng cao hơn xuất cảng, vào 2012 có thể họ sẽ không ghi chép 3 tháng mà hơn nữa về thương mại thiếu hụt.”

Nhu cầu mà Trung Quốc phải nhập cảng là nhiều nguyên liệu, như là dầu, sắt thép và động.

Theo bài báo AFP, các chuyên gia kinh tế cho rằng Trung Quốc vẫn còn thịnh vượng vào 2012.

Trung Quốc thường bị thiếu hụt về thương mại mỗi tháng trong năm là vì vào nhưng ngày Tết là không xuất cảng.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_business/2012-03-12/china-s-trade-deficit-widens-as-export-falls.html#video_section