www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Thể theo một giáo sư: Chế độ Trung Quốc gián tiếp thú nhận cắt xén nội tạng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Thể theo một giáo sư: Chế độ Trung Quốc gián tiếp thú nhận cắt xén nội tạng
Chinese Regime Indirectly Admits Organ Harvesting: Bioethics Professor
Created: 2012-03-15 15:00 EST

 

Giáo sư Arthur Caplan, chủ tịch ngành hóa sinh tại đại học Pennsylvania,  cho nói rằng vào ngày thứ ba phó bộ trưởng y tế Trung Quốc Huang Jiefu có thể xác nhận những gì mà nhóm nhân quyền tiên đoán, rằng chế độ Trung Quốc đã và đang cắt xén nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, đây là một trong biện pháp mà chế độ Trung Quốc sử dụng để bức hại Pháp Luân Công. 

Huang cho rằng trong tuần qua nguồn nội tạng là lấy từ xử tử tù nhân để cung cấp cho thị trường tiêu thụ.

[Giáo sư Arthur Caplan]
“Tôi phát hiện kinh hoàng là không ai bàn về chuyện này trong các lãnh đạo cao cấp.”

Việc cắt xén nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công được phát hiện vào 2006, mặc dù chế độ Trung Quốc luôn chối bỏ, sau đó phát ngôn viên của bộ y tế Trung Quốc Mao Qunan cho rằng lúc đó tin tức báo rằng chế độ Trung Quốc cắt xén nội tạng của tù nhân là vu khống.”

Giáo sư Caplan nói rằng phó bộ trưởng Huang hiện tại gián tiếp xác nhận rằnt chế độ Trung Quốc đã và đang cắt xén nội tạng của học viên Pháp Luân Công.

[Giáo sư Caplan]
“Tôi có thể suy ra điều đó, họ dùng tù nhân, họ cần tu nhân rất mạnh khoẽ, và tù nhân này phải là người trẻ, không cần tưởng tượng cũng biết trong nhóm này sẽ có học viên Pháp Luân Công sẽ bị giết chết để họ cắt xén nội tạng, tôi nhớ ra rằng nguồn nội tạng không thể lấy từ người bệnh, còn học viên Pháp Luân Công, thì trẻ hơn, cách sống rất mạnh khoẻ, nếu họ mà không lấy nội tạng của các học viên này thì tôi kinh ngạc lắm đó.”

Giáo sư Caplan kêu gọi cộng đồng quốc tế nên tra xét các nghiên cứu và báo cáo từ Trung Quốc mà có liên hệ đến ghét nội tạng.

[Giáo sư Caplan]
“Tôi nghĩ rất quan trọng không những vạch trần việc giết tù nhân để lấy nội tạng, mà đối với cộng đồng khoa học chúng ta phải lên tiếng là không chấp nhận, cách duy nhất là cộng đồng khoa học có thể không chấp nhận bằng cách không ấn hành bất cứ tài liệu về ghép tạng, nếu có liên hệ với việc giết tù nhân để làm nguồn nội tạng.”

Thể theo nguồn tin chính thức, khoảng 10,000 cuộc ghép tạng đã xảy ra tại Trung Quốc mỗi năm, mặc dù chế độ Trung Quốc cho rằng tù nhân có chấp thuận, các nhóm nhân quyền cho rằng rất nghi ngờ.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-03-15/chinese-regime-indirectly-admits-organ-harvesting-bioethics-professor.html#video_section