www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hảng nguyên tử tại Trung Quốc kháng nghị trong ngày kỹ niệm Fukushima bị nguyên tử chảy tan

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hảng nguyên tử tại Trung Quốc kháng nghị trong ngày kỹ niệm Fukushima bị nguyên tử chảy tan
China Nuclear Plants Protested on Fukushima Meltdown Anniversary
Created: 2012-03-12 14:49 EST

Những người kháng nghị tại trung tâm thương mại Hồng Kông kháng nghị việc sử dụng năng lượng nguyên tử.

Hơn 100 người kháng nghị trong ngày kỹ niệm 1 năm động đất và sống thần khiến lò phản ứng nguyên liệu tại Fukushima Daiichi Nhật Bản bị chảy tan, họ muốn năng lượng nguyên tử phải chấm dứt, là vì nguy hiểm cho công chúng.

Nhân viên của hội Hồng Kông Alliance Against Nukes rất quan tâm về 2 lò phản ứng tại tỉnh Guangdong.

[Man Si-Wai, phát ngôn viên của hội Hồng Kông Alliance Against Nukes]
“Daya Bay, Ling Ao, hảng nguyên tử thứ năm to nhất trên quả địa cầu, gần Hồng Kông, rất đông dân, gần sông Pearl River Delta.”

Những người kháng nghị và các chuyên gia y tế quan tâm thiệt hại cho công chúng nếu khoảng 30 lò phản ứng tại địa phương này bị chảy tan như tại Fukushima Daiichi, các bác sỉ nói rằng bị lực phóng xạ là bị ung thư và gen bị thay đổi.

[Robert Gould, nhân viên xa hội]
“Chúng tôi rất quan tâm để tránh ung thư và gen hay đổi và các bệnh mà có liên hệ với lực phóng xạ sau khi nhìn thấy tai nạn tại Fukushima.”

Một số chuyên gia về vấn đề nguyên tử tại Á Châu, đầu tư vào năng lượng nguyên tử là rất ít, nên đầu tư vào loại năng lượng khác.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-03-12/china-nuclear-plants-protested-on-fukushima-meltdown-anniversary.html#video_section