www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung Quốc chiến tranh trên mạng lưới:  Tài liệu của Máy bay phản lực tân tiến nhất trên thế giới bị đánh cấp

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung Quốc chiến tranh trên mạng lưới:  Tài liệu Máy bay phản lực tân tiến nhất trên thế giới bị đánh cấp
China’s Cyber War: Plans for World’s Most Advanced Fighter Jet Stolen
Created: 2012-03-13 06:46

Thể theo thời báo UK Sunday Times, chế độ Trung Quốc lên tiếng về sự vi phạm trên mạng lưới liên hệ với một hảng sản xuất vũ khí.

Hảng BAE căn cứ tại UK là một hảng sản xuất vũ khí to nhất trên thế giới, một chủ tịch tiết lộ trong 18 tháng vừa qua, cho rằng bị tấn công từ một chiến dịch tấn công phát xuất từ Trung Quốc.

Tài liệu thu thập liên hệ với máy bay chiến đấu F35 Joìnt Strike Fighter, một máy bay chiến đấu tân tiến nhất thế giới, đã bị đánh cấp, lãnh sự quán Trung Quốc tại Luân Đôn không chấp nhận điều này.

Một báo cáo từ Quốc Hội Hoa Kỳ vào 8 tháng 3 cho biết rằng lực lượng Hoa Kỳ đang bị nguy hiểm.

Các hảng thương mại Trung Quốc bị tình nghi là tiết lộ bí mật của các công sự ngoại quốc cho lực lượng võ bị của chế độ Trung Quốc.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-03-13/china-s-cyber-war-plans-for-world-s-most-advanced-fighter-jet-stolen.html#video_section