www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các nhân viên lao động bị đánh thuế rất nặng tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các nhân viên lao động bị đánh thuế rất nặng tại Trung Quốc
China's Taxes Heavy on Working Class for Little Public Services
Created: 2012-03-13 06:49 EST

Thuế là một nguồn quan trọng nhất tại Trung Quốc, vào 2011, tiền thuế tại Trubg Quốc là gần 9 tỉ tỉ yuan trong 10 năm qua, tỉ lệ tiền thuế tại Trung Quốc gia tăng gấp đôi với tỉ lệ thuế GDP, GDP hiện tại là 34.5%.

Trung Quốc nằm trong kê khai tiền thuế nặng nhất thể theo tạp chí Forbes.

Hệ thống thuế Trung Quốc thu thập tiền thuế từ người dân lao động là 70%.

[Mao Yushi, kinh tế gia]
“Chính quyền của chúng tôi rất thông minh, họ lấy thuế từ người dân mà không cho họ biết, người dân nghĩ rằng họ không trả thuế hay chỉ trả thuế công cộng, thực tế, thuế công cộng chỉ là 7% tổng cộng, hầu hết thuế được thu thập khi người dân mua đồ vật, gọi điện thoại, vặn đèn, v.v, tuy nhiên trong giấy tiền chúng tôi không thấy tiền thuế tính trong đó.”

Chế độ Trung Quốc lấy 38% tiền thuế cho điều hành hành chính, nhưng chỉ có 25.5% thì tính cho vật dụng, tuy nhiên tại Hoa Kỳ chính quyền bỏ 73% vào trong tiền an ninh quốc hội, y tế, học vấn, văn hoá, và cho vật dụng công cộng là 10% để điều hành hành chính.

Một nhân viên CPPCC, một nhân viên chính trị, cho rằng thể theo tài liệu vào 2009, trong 10 nghiên cứu thì có 6 báo cáo cho rằng các văn phòng tỉnh lỵ là không theo tiêu chuẩn, văn phòng là 220 thước vuông.

Pháo bông nỗ trong thế vận hội Bắc Kinh 2008 là tốn 4 lần tổng cộng số tiền chi phí của 28 thế vận hội trong quá khứ.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-03-13/ccp-government-uses-its-people-s-money-on-extravagant-consumption.html#video_section