www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hu Jintao phải chọn lựa - Phỏng vấn ông John Kusumi phần 3

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hu Jintao phải chọn lựa - Phỏng vấn ông John Kusumi phần 3
Hu Jintao Must Make a Choice—John Kusumi Interview Part 3
Created: 2012-04-03 15:37 EST

Trong phần 3, phần cuối cùng, ông John Kusumi, chuyên gia về Trung Quốc bàn về lảnh đạo Hu Jintao trong vài tháng cuối cùng nắm quyền Trung Quốc.

[John Kusumi, Hệ thống ủng hộ Trung Quốc]
“Hiện tại, Hu Jintao còn có 6 tháng để thiết lập cái di sản mà lịch sử sẽ nhớ đời đời, nói khác là, ông ta đang viết lịch sử mỗi một ngày trong hiện tại, không còn thời gian để trốn tránh nữa, Hu Jintao và Wen Jiabao là đang trong tiến trình chuyển quyền hành trong 6 tháng, thế thì cái di sản mà họ thiết lập là gì?”

Tổng thư ký Đảng tại Chongqing, Bo Xilai, đã bị cách chức rồi, và Wang Lijun là đang mất tích.

Gần mấy chục năm qua, Hu Jintao và chủ tịch Wen Jiabao luôn nói về cải cách, tuy nhiên không gì thay đỏi, hiện lại nội bộ chính trị Trung Quốc là đang chuyển hướng.

[John Kusumi]
“Bo Xilai đã bị cách chức rồi, có lẽ nội bộ cao cấp lãnh đạo có thể là Hu Jintao và Wen Jiabao cũng sẽ chuyển hướng, nói khác đi, hơn 9 ½ năm qua, hai người này luôn phải đối diện với thành phần khác vì thế mà họ vẫn còn bức hại Pháp Luân Công, bây giờ chỉ còn 6 tháng hiễn nhiên là thành phần kia cũng sẽ bị hạ, hiện tại đây là thời gian mà họ phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, làm cho chính lại cuộc thảm hại sinh viên tại Thiên An Môn, họ có thể làm những điều này trong 6 tháng còn lại.  Câu hỏi là, họ sẽ làm không?  Chúng ta thực sự không biết, nhưng ít nhất là họ còn thời gian để sửa đổi.  Cho nên tình hình rất là chú ý, họ phải quyết định là trong lịch sử họ sẽ được nhắc nhở như thế nào.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-04-03/Hu-Jintao-Must-Make-a-Choice-John-Kusumi-Interview-Part-3.html#video_section