www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Ai nắm quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc - Phỏng vấn ông John Kusumi phần 1

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Ai nắm quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc - Phỏng vấn ông John Kusumi phần 1
Who's in Charge of the CCP?—John Kusumi Interview Part 1
Created: 2012-04-03 00:35 EST

Trong vài tháng qua, thay đổi quan trọng xảy ra trong nội bộ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc mà có thể sẽ thay đổi tương lai của Trung Quốc.  Phần thứ nhất trong cuộc phỏng vấn với ông John Kusumi, chuyên gia chính trị về Trung Quốc, chúng tôi hỏi: Ai nắm quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc?

Câu hỏi là, sửa đổi nội bộ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

[John Kusumi, Hệ thống ủng hộ Trung Quốc]
“Đây là một sự tình rất ngạc nhiên, tình hình chuyển hướng, tất cả chính trị gia trên toàn cầu đáng lẽ là phải nhìn xem chuyện gì xảy ra kế tiếp.”

Một thập niên qua tranh đấu quyền hành giữa hai thành phần trong Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã hiện ra trước công chúng vào tháng 2 năm 2012, khi Wang Lijun, phó thị trưởng và cũng là cảnh sát trưởng tại Chongqing Trung Quốc, đã trốn đến lãnh sự quán Hoa Kỳ, thể theo một số nguồn tin, Wang đến là để xin ấn xá, để trốn lãnh đạo của hắn ta, chính là tổng thư ký đảng tại Chongqing, Bo Xilai.

[John Kusumi]
“Chúng ta biết rằng họ đang làm điều xấu ác, Wang Lijun đã vạch trần Bo Xilai và Zhou Yangkang cũng đã làm điều xấu ác.”

Nhóm gọi là bạo lực là do Jiang Zemin (Giang Trạch Dân) lãnh đạo, cựu chủ tịch của Trung Quốc, mặt khác có một nhóm là do đương kim chủ tịch Hu Jintao và Wen Jiabao lãnh đạo.

[John Kusumi]
“Vấn đề về Wang Lijun thực sự là nhỏ so với những gì thực sự đang xảy ra, là có có thể sẽ có 3 đảng viên cao cấp trung ương sẽ bị cách chức, đây là 1/3 của hội đồng 9 đảng viên của đảng.”

Chính thành phần của Giang Trạch Dân là đang bị loại.

Trong thập niên qua, Giang Trạch Dân nổi tiếng là bức hại Pháp Luân Công, hiện tại thì có người bên thành phần kia dùng cái thành tích này của hắn làm vũ khí.

Chế độ Trung Quốc luôn kiểm soát mạng lưới và truyền thông rất chặt chẻ, tuy nhiên trong khi tranh đấu quyền hành, tình hình dường như thay đổi.

[John Kusumi]
“Tôi thấy rất tốt là sự khống chế giảm đi, đột nhiên một số người tại Trung Quốc có thể lên xem mạng lưới của Pháp Luân Công hay tìm tài liệu về cuộc thảm sát sinh viên tại Thiên An Môn, dường như có sự thay đổi trong nội bộ cao cấp.  Cho nên tại liệu này được dùng làm vũ khí, bằng cách vạch trần tội ác của nội bộ của Giang Trạch Dân.  Nhất định, cuộc bức hại Pháp Luân Công là cái tội to nhất, tội lỗi to nhất đối với nhân loại.”

Tin đồn là lùng bắt người ra tăng, xảy ra chỉ trong mấy tháng trước khi trao quyền lãnh đạo tại Trung Quốc.

[John Kusumi]
“Nếu đảng cộng sản mà điều hành đúng như thời cách mạng văn hóa, mà đối phương là kẻ bị bại, thì sẽ phải mất tích, biến đi, bị hậu quả to lớn, trong hiện tại tình hình cho mọi người tự hỏi ai nắm quyền Đảng Cộng Sản đây.”

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-04-03/who-s-in-charge-of-the-ccp-john-kusumi-interview-part-1.html#video_section