www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Những người chống đối phá màng lưới Firewall

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Những người chống đối phá màng lưới Firewall
More Chinese Netizens Jump over Great Firewall
Created: 2012-04-24 07:38 EST

Các tin đồn về Wang Lijun (cảnh sát trưởng tại Chongqing) và Bo Xilai (tổng thư ký đảng tại Chongqing) lan truyền đầy trên các mạng lưới hoa ngữ đã tìm cách phá màng lới Firewall để đọc các tin tức này.

Chế độ Trung Quốc ngăn chận trên mạng lưới không cho người Trung Quốc đọc các mạnh lưới tại hải ngoại và giảm không cho tìm tin trên mạng lưới.  Các mạng blog bị kiểm soát và khống chế, các phê bình và tin tức gửi qua mạng lưới không được.

Tuy nhiên các phần mềm software do Global Internet Freedom Consortium làm ra, người xem có thể phá màng ngăn chận của Firewall trong các quốc gia tại Trung Quốc và Iran. Học viên Pháp Luân Công đã sáng tác ra software này, học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại tại Trung Quốc từ 1999.

Chiến dịch nhân quyền tại Trung Quốc, do Hu Jun bảo trợ, cho rằng các chuyên gia kỹ thuật trong học viên Pháp Luân Công đã giúp người Trung Quốc nhìn thấy bản chất thật sự của chế độ Trung Quốc tại bên ngoài Trung Quốc.

[Hu Jun]
“Hiện tại software để chống kiểm soát là do các học viên Pháp Luân Công sáng tác, như là The Dove, Free Gate, Ultra Surf và các loại khác nữa.  Tất cả những người phản đối Trung Quốc đều biết.  Dùng loại software này, họ muốn lấy tin tức về tình hình chính trị tương lai của Trung Quốc và biết được sự thật.

Hu Jun cho rằng mạng lưới đóng vai trò rất quan trọng để vạch trần truyên truyền và tham nhủng của chế độ Trung Quốc.  Ông tin rằng màng lưới ngăn chận của Firewall không bảo lâu sẽ bị phá vỡ.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-04-24/more-chinese-netizens-jump-over-great-firewall.html#video_section