www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Thời báo Beijing Daily chỉ trích Hu Jintao,
trong khi truyền thông của Đảng Cộng Sản Trung Quốc chối bằng chứng dành quyền trong nội bộ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Thời báo Beijing Daily chỉ trích Hu Jintao, trong khi truyền thông của Đảng Cộng Sản Trung Quốc chối bằng chứng dành quyền trong nội bộ
Beijing Daily Rebukes Hu Jintao, as CCP Media Betrays Evidence of Power Struggle
Created: 2012-04-06 16:22 EST

Hiện tại trong giới người Trung Quốc và tây phương nội bộ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang tranh quyền, từ khi cựu viên chức cao cấp Đảng Bo Xilai bị cách chức vào 15 tháng 3 2012, rõ rằng 2 phe trong đảng đang ganh đua về quyền hành.

Bằng chứng cụ thể là sự tình xảy ra tại Bắc Kinh, báo của đảng là Beijing Daily công khai tấn công chủ tịch Hu Jintao tuần này, bài đăng tựa đề “Tổng thư ký đảng không vượt quyền của Hội Đồng Trung Ương,” đây nói là 25 lãnh đạo là tối cao hơn cấp bật của đảng.

Sau khi bài văn ấn hành chỉ trích chủ tịch Hu Jintao đăng lên vào 31 tháng 3 2012, thời báo quốc gia Xinhua và các báo chí chủ lưu khác cũng loan tin.  Một tín hiệu chính trị là, chủ tịch Hu Jintao không đại diện cho phe chủ yếu của đảng, toàn bộ báo chí trung quốc loan tin là.

Thế mà, chỉ trong vài ngày, bài văn bị lấy xuống khỏi mạng lưới Beijing Daily, truyền thông quốc gia cũng lấy xuống.  Cũng như nội dung bài này khiến chính quyền lãnh đạo cảm thấy quá ‘nhạy cảm’ hay ‘chính trị’, sự lăng mạ này bị kiểm soát sau đó thay thế bằng “Hãy nhớ thành tích của chủ tịch Hu Jintao.”

Bài đăng đầu tiên nói rằng phát triển về lãnh đạo trung ương của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và nói về lịch sử của chức vị tổng thư ký lãnh đạo.  Sau đó kết luận rằng “Đảng của chúng ta là ‘lãnh đạo tập thể, Tổng Thư Ký của đãng là một chức vị cao cáo, tuy nhiên không phải là cao cấp trong hệ thống của đảng.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-04-06/Beijing-Daily-Rebukes-Hu-Jintao-as-CCP-Media-Betrays-Evidence-of-Power-Struggle.html#video_section