www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Gu Kailai, vợ của Bo Xilai bị tình nghị trong vụ ám sát

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Gu Kailai, vợ của Bo Xilai bị tình nghị trong vụ ám sát
Bo Xilai's Wife Gu Kailai Named Murder Suspect
Created: 2012-04-10 15:51 EST

Gu Kailai, vợ của Bo Xilai, cựu đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc, đã bị bắt vì bị tình nghị trong cuộc điều tra về giết người.  Truyền thông quốc gia Trung Quốc báo cáo rằng bà Gu đã bị “đưa qua chính quyền công lý” vì bị tình nghị là trong vụ ám sát người Anh Nei Heywood.

Báo cáo này đưa ra gay sau khi thông báo là chồng bà, Bo Xilai, bị cách chức khỏi chính quyền trung ương Đảng.

Truyền thông quốc gia Xinhua và CCTV báo cáo đêm đó rằng tin tức tiếng Anh lẫn tiếng Hoa cùng lúc loan tin ra.  Trong báo cáo có tài liệu về cuộc điều tra vụ ám sát Heywood.  Trước đó, Heywood đã chết vào tháng 11, rằng đã chết vì bệnh tim.

Trong tài liệu cho rằng Gu Kailai, cũng gọi là Bo-Gu Kailai, tên ghép thế này không thịnh hành tại trung hoa lục địa, đây là có ý muốn nhấn mạnh sự liên hệ giữa Bo Xilai và vợ công ông ta.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-04-10/bo-xilai-s-wife-gu-kailai-named-murder-suspect.html#video_section