www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Ngồi thiền tại Times Square Nữu Ước: Pháp Luân Công đánh dấu 20 năm kỹ niệm

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Ngồi thiền tại Times Square Nữu Ước: Pháp Luân Công đánh dấu 20 năm kỹ niệm
Meditating in Times Square: Falun Gong Marks 20 Year Anniversary
Created: 2012-05-12 22:42 EST

Times Square, Nữu Ước, là nơi mà bận rộn nhất trên toàn cầu.  Tuy nhiên quan cảnh hôm nay bầu không khí tĩnh lặng.

Đây là học viên Pháp Luân Cômg, cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tâm linh đã được truyền ra công chúng 20 năm qua.  Hôm nay Pháp Luân Công đã được truyền ra trên toàn thế giới, các học viên Pháp Luân Công tập trung đánh dấu ngày kỹ niệm tại Nữu Ước.

[Levi Browde, phát ngôn viên Trung Tâm Tin Tức Pháp Luân Đại Pháp]
“Chúng tôi tập trung tại trung tâm Mã Nhật Tân là vì có nhiều nguyên nhân để tổ chức hôm nay.  Chúng tôi làm lễ kỷ niệm Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ truyền, mang lợi ích cho cuộc sống của chúng tôi, cho gia đình chúng tôi, và cho cộng đồng của chúng tôi, vì thế mà chúng tôi tập trung tại đây tại trung tâm của thành phố Nữu Ước.

Vào 13 tháng 5 năm 1992, Ông Lý Hồng Chí đã truyền Pháp Luân Công ra công chúng tại Trường Xuân, miền Bắc Trung Quốc.  Mặc dù Pháp Luân Công căn bản là đạo đức Trung Quốc, nhưng rất thịnh hành trên toàn cầu.

[Levi Browde]
“Pháp Luân Công rất cao thâm, căn cứ vào nguyên lý cổ xưa Chân-Thiện-Nhẫn, đây là cội nguồn căn bản của nhân loại chúng ta.”

Ngoài nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Công còn có phần tập công.  Vasilios Zoupounidis từ Sweden cho rằng Pháp Luân Công giúp công xưởng của phát triển, vào 2011 đã được vua của Swenden phát giải thưởng tiên phong.

[Vasilious Zoupounidis, học viên Pháp Luân Công]
“Điều quan trọng là tôi khoẻ mạnh có nhiều năng lượng, có thể làm việc nhiều hơn, tâm tôi tỉnh lặng, từ đó mà tôi có thể điều hành hảng tôi cho tốt.

Tuy nhiên chỉ yếu Pháp Luân Công giúp học viên đề cao.

[Jonathan, học viên Pháp Luân Công]
“Căn bản người học Pháp Luân Công là trở thành người tốt hơn, từ trong gia đình, cho đến xã hội hay trong công sở việc làm, luôn luôn phải chú trọng làm người tốt hơn và nâng cao đạo đức.”

[Levi Browde, phát ngôn viên của Trung Tâm Tin Tức Pháp Luân Đại Pháp]
“Pháp Luân Công giúp chúng tôi làm người chính trực, trong cuộc sống làm người có lương tâm, từ đó mang hài hòa cho gia đình và cộng đồng.  Pháp Luân Công thực sự giúp con người hài hòa, chúng tôi đến đây để mừng ngày kỷ niệm, đó là tại sao chúng tôi có mặt tại đây.”

Cuối tuần này, 7000 học viên Pháp Luân Công trên toàn cầu sẽ tụ họp tại Nữu Ước.

Karen Chang, tin tức NTD tại Times Square, Nữu Ước

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-05-12/Meditating-in-Times-Square-Falun-Gong-Marks-20-Year-Anniversary-.html#video_section