www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Kỹ niệm đánh dấu Pháp Luân Công 20 năm tại Nữu Ước

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Kỹ niệm đánh dấu Pháp Luân Công 20 năm tại Nữu Ước
Falun Gong Marks 20th Anniversary Outside UN in New York
Created: 2012-05-11 18:32 EST

Tôi có thể nói rằng Pháp Luân Công chỉnh đốn cuộc sống của tôi, giúp tôi trải qua những khó khăn trong cuộc đời.

Ina Calottaschwarz là học viên Pháp Luân Công, Pháp Luân Công, môn tu luyện tâm linh, được hồng truyền 20 năm qua.  Ina là người Đức, nhưng hôm nay cô đến Nữu Ước để dự ngày kỹ niệm 20 năm của Pháp Luân Công.

Ina hồi nhớ lại kinh nghiệm của cô khi tập Pháp Luân Công.

[Ina]
“Không tưởng tượng được, tôi còn nhớ, toàn thân tôi nổi lên đầy những mụt, tôi chưa từng cảm thấy sức mạnh này trước đây.”

Các học viên Pháp Luân Công khác của có cùng kinh nghiệm.

”Bây giờ tôi không còn lo lắng nữa, khi bước đi người của tôi rất nhẹ nhàng.”

Cuộc đời của họ thay đổi rất nhiều.

“Khi bạn tôi gặp tôi, họ nhìn thấy tôi hoàn toàn thay đổi, da mặt tôi mạnh khoẻ, tâm thần phấn khởi lên.  Vì thế mà họ cho rằng Pháp Luân Công là rất tốt.”

Tuy nhiên hôm nay họ đang làm lễ kỹ nhiệm tại Hoa Kỳ chứ không phải tại Trung Quốc, là vì từ năm 1999 chế độ Cộng Sản Trung Quốc đã ra một chiến dịch có hệ thống để bức hại Pháp Luân Công.  3000 học viên Pháp Luân đã bị tra tấn cho đến chết trong cuộc bức hại này.

[Ina]
“Đối với chúng tôi đây là một thử thách, tôi nói rằng, rằng tâm phải minh bạch, tư tưởng nghĩ tốt, khi nghe một câu chuyện dã man đang xảy ra tại Trung Quốc.”

Yue Changzhi là người đã phải trai qua cuộc bức hại dã man tại Trung Quốc.

[Yue Changzhi, học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc]
“Vào 2003 tôi đã bị bắt bị án tù 4 năm, tôi bị bỏ vào tù nữ trong 4 năm.  Sau khi vào tù tôi đã bị bức hại đủ loại, họ tra tấn tôi từ cơ thể đến tinh thần.”

[Ben Hedges, phóng viên đài truyền hình NTD]
“Say lưng tôi đây là tòa Liên Hiệp Quốc.  Trong ngày kỹ niệm 20 năm từ khi Pháp Luân Công được truyền ra công chúng, và sau 13 năm đã bị bức hại tại Trung Hoa Đại Lục, học viên Pháp Luân Công vẫn còn tồn tại, thể hiện cho thế giới rằng Pháp Luân Công vẫn còn tồn tại ở đây.”

[Ina]
“Là một phần tử trong nhóm học viên Pháp Luân Công, là một nguyên nhân chánh đáng.”

Ngày 13 tháng 5, ngày này kỹ niệm 20 năm qua từ khi Pháp Luân Công được truyền tại Trung Quốc, ngày 20 tháng 7 là đánh dấu một ngày đen tối, từ khi chế độ Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công.  Học viên Pháp Luân Công trên toàn cầu đang làm đủ mọi cách để vạch trần những ngày then chốt này ra ánh sáng.

 

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_northamerica/2012-05-11/falun-gong-marks-20th-anniversary-outside-un-in-new-york.html#video_section