www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Phim Free China thắng giải thưởng Tự Do Ngôn Luận tại Philadelphia

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Phim “Free China” thắng giải thưởng Tự Do Ngôn Luận tại Philadelphia
NTD's "Free China" Film Wins Free Speech Award in Philadelphia
Created: 2012-05-18 01:37 ES

Khó tìm một nơi để tổ chức đại hội điện ảnh Tự Do Ngôn Luận.  Trước Independence Hall tại Philadelphia, tại Benjamin Franklink Hall của American Philosophical Society, giải thưởng Tự Do Ngôn Luận được phát ra.

Thắng giải là phim Free China: Can đãm với niềm tin, đạo diễn là Michael Perlman, phó chủ nhiệm là đài truyền hình NTFD và World2Be Productions.

Nội dung của phim là câu chuyện của 2 học viên Pháp Luân Công cùng với hằng chục triệu học viên Pháp Luân Công khác tại Trung Quốc đã bị bức hại vì niềm tin của họ.

[Kean Wong, chủ nhiệm, phim Free China - trả tự do cho Trung Quốc]
“10 năm qua tôi có gặp cô Jennifer, cô trốn khỏi Trung Quốc.  Cô viết sách và kể câu chuyện của cho sau bao nhiêu năm, đây không phải là câu chuyện của cho mà là câu chuyện của bao nhiêu người bên trong Trung Quốc, họ đang bị kềm chế, cho  nên đây là câu chuyện của họ.”

Phim Free China được giới chủ lưu hoan nghinh nhiệt liệt.

[Karen Curry, cựu chủ tịch đài CNN tại Nữu Ước]
“Khi diễn tả một câu chuyện trên diện rộng qua hai vai trò của cô Jennifer và Charles, từ quan điểm của người sản xuất phim, tôi thấy rất là xuất sắc.”

Margaret Chew Barringer chủ tịch đại hội cho rằng phim Free China đáng được giải thưởng.

[Margaret Chew Barringer]
“Về kỹ thuật là xuất sắc, nhạc rất hay, và nội hàm của phim là có quan hệ đa số rất nhiều người.”

[Michael Perlman, chủ nhiệm, phim Free China]
“Nếu Trung Quốc được tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp, thì sẽ là một quốc gia rất cường mạnh, cả kinh tế và chính trị, và trên toản cầu đây là giai đoạn quan trọng mà các lãnh đạo Trung Quốc và người bên trong Trung Quốc hiểu rõ điều này và quý trọng nó, chúng tôi có mặt đây hôm này là để ủng hộ.  Hiện tại lịch sử là đang được thiết lập.”

Đây là phản ảnh sứ mệnh của truyền hình NTD.

[Lee Zhong, chủ tịch đài NTD]
“Đây là sứ mệnh của chúng tôi tuyên dương về tự do, tự do báo chí, tự do ngôn luận trên toàn cầu, đây là nguyên nhân mà NTD tồn tại.  Tôi vui mừng là phim được chấp nhận và rất nhiều người thích phim Free Asia.”

Đây là lần thứ 3 mà phim Free Asia đã được giải thưởng, sẽ tiếp tục lưu diễn qua các đại hội phim toàn cầu.

Bed Bedges, NTD news, Philadelphia

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/arts_entertainment/2012-05-18/ntd-s-free-china-film-wins-free-speech-award-in-philadelphia.html#video_section