www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
300 nông dân thỉnh nguyện cho một học viên Pháp Luân Công

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

300 nông dân thỉnh nguyện cho một học viên Pháp Luân Công
300 Villagers Appeal for a Falun Gong Practitioner
Created: 2012-05-15 17:02 EST

300 nông dân trình một lá thư thỉnh nguyện tại tỉnh Hebei gây xáo trộn trong cáo lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đây là nguồn tin trong nội bộ của đảng.

Thư thỉnh nguyện là từ các nông dân tại Fuzhenzhou, kêu gọi chính quyền thả một người thầy giáo mà đã bị bắt từ tháng 2 vì đã học Pháp Luân Công.

Wang Xiaodong, 42 tuổi, tập luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tâm tính mà chế độ Trung Quốc đã bị bức hại từ 1999.  Cựu lãnh đạo Trung Quốc Jiang Zemin – Giang Trạch Dân đã chủ động tầm nã Pháp Luân Công.  Các nông dân trình thư thỉnh nguyện trong lúc phe của Giang Trạch Dân đang tranh quyền trong nội bộ với các lãnh đạo đương thời Hu Jintao và Wen Jiabao.

Một nguồn tin có liên hệ với các lãnh dạo của Đảng Cộng Sản cho rằng thư thỉnh nguyện vào tháng 4, đã trình lên giới lãnh đạo.  Nguồn tin là ẩn danh.

[Nguồn tin ẩn danh]
“Trước khi tôi đến Bắc Kinh tôi đề nghị làm sao giải quyết vấn đề này, trong nội bộ các lãnh đạo đã đọc thư thỉnh nguyện này rồi.  Tôi có thể cho biết là đã gây xáo trộn trong nội bộ của Đảng, là một giải quyết hòa bình, rằng chính sách mà Giang Trạch Dân tầm nã Pháp Luân Công là sai.  Đã gây xáo trộn trong xã hội và đã hại cả 100 triệu người.”

Pháp Luân Công đã được truyền xa rộng trên toàn Trung Quốc từ khi được truyền ra công chúng vào 1992.  Vào 1999, dự đoán con số học viên Pháp Luân Công là khoảng 70 đến 100 triệu.  Pháp Luân Công và căn bản văn hóa truyền thống Trung Quốc của Pháp Luân Công khiến cho lãnh đạo Cộng Sản Giang Trạch Dân bất ổn.  Vào 20 tháng 7 năm 1999, Giang đã ra một chiến dịch để diệt trừ Pháp Luân Công.

Đã 13 năm qua, đa số người dân Trung Quốc bình thường đã kềm chế không được vạch trần cuộc bức hại này.  Nhưng vừa mới đây, đảng đang nghe thỉnh nguyện, như lá thư thỉnh nguyện này.

[Nguồn tin vô danh]
“Trong tuần qua, giới trí thức và giới quý phái tại Bắc Kinh đã bàn về Pháp Luân Công, họ đồng lòng ủng hộ Pháp Luân Công, chúng tôi cho rằng tiếng nói này rất mạnh mà có thể xúc tiến xã hội Trung Quốc.”

Chuyên gia của NTD cho rằng vấn đề Pháp Luân Công là trung tâm của cuộc tranh quyền trong nội bộ của chế độ Trung Quốc.  Họ cho rằng Wen Jiabao và Hu Jintao không trực tiếp tham gia trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, và đang tìm cách vạch trần Giang Trạch Dân và nội bộ của Giang để trốn tránh trách nhiệm về cuộc bức hại này.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-05-15/300-villagers-appeal-for-a-falun-gong-practitioner.html#video_section