www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
16 cựu viên chức Cộng Sản Trung Quốc yêu cầu 2 viên chức cao cấp của Trung Cộng phải bị cách chức

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

16 cựu viên chức Cộng Sản Trung Quốc yêu cầu 2 viên chức cao cấp của Trung Cộng phải bị cách chức
16 Retired Chinese Communist Officials Urge Dismissal of 2 Top Party Officials
Created: 2012-05-17 18:45 EST

16 cựu viên chức Cộng Sản Trung Quốc từ Zhao Tong Yunnan trình một lá thư đến lãnh đạo Hu Jintao và Wen Jiabao.

Nhóm này yêu cầu Hu Jintao và Wen Jiabao phải cách chức Zhou Yongkang và Liy Yunshan.

Thư đã được đưa lên mạng lưới yêu cầu chính quyền trung ương điều tra Zhou Yongkang.

Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã Hội Trung Quốc Liu Yinquan cho rằng thư này đã được trình lên đúng lúc.

[Liu Yinquan]
“Thư trình có mục đích, phe của Bo Xilai càng đen tối càng tà ác, Zhou Yongkang là một trong các lãnh đạo đó.  Phải giải quyết mang tội lỗi của Bo Xilai ra công lý.  Nếu không nhổ cái rễ này bè đảng tham nhủng này, tình hình nhất định sẽ còn tệ hơn nữa.”

Zhou Yongkang là một trong 9 nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Zhou là chủ tịch của hội đồng lập pháp và chính trị Trung Quốc, đây là một cơ quan sẽ cai quản cả tòa án và cảnh sát.

Zhou Yongkang kiểm soát mạng lưới rất chặt chẻ và không chế các cơ quan truyền thông, Zhou ủng hộ Bo Xilai - tổng thư ký đảng tại Chongqing, đã bị cách chức và đang bị điều tra.

Bo Xilai và Zhou Yongkang là thành viên của phe của cựu lãnh đạo Jiang Zemin  - Giang Trạch Dân mà đang tranh quyền với phe của lãnh đạo Hu Jintao.

Thư này cho rằng phe của Giang hy sinh cho tương lai của Trung Quốc vì muốn mang lợi ích cá nhân.

Người viết thư này, Yu Yongqing cho rằng “Zhou Yongkang và phe của ông ta xài phí tiền còn hơn chi phí của quân đội dưới danh nghĩa là “khống chế ổn định”.  Điều mà phe này làm là để khống chế người thay vì mang ổn định cho xã hội.

[Liu Yingquan]
“Mục dịch chủ yếu là khiến cho Trung Quốc trở lại thời gian đen tối và tà ác do Mao Trạch Đông cai trị.  Nếu Hu Jintao và Wen Jiabao không chú ý không cách chức Bo Xilai và Zhou Yongkang thì không tự thể bảo vệ cả chính mình, tôi nghĩ rằng Hu Jintao và Wen Jiabao phải điều tra tội lỗi của Zhou Yongkang.”

Thư trình lên còn đề nghị cách chức chủ tịch Bộ Tuyên Truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Liu, và không cho Liu làm viên chức trong hội đồng trung ương.

Yu cho rằng Liu “đã tạo một lịch sử giả tạo để lường gạt người Trung Quốc và tuyên dương Mao Trạch Đông, mặc dù Mao đã phá hoại Trung Quốc mà toàn cầu đều biết.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-05-17/16-retired-chinese-communist-officials-urge-dismissal-of-2-top-party-officials.html#video_section