www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung Quốc buộc tội Hoa Kỳ đánh quan thuế cho Ván Năng Lực Mặt Trời

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung Quốc buộc tội Hoa Kỳ đánh quan thuế cho Ván Năng Lực Mặt Trời
China Accuses US of Protectionism Over Solar Panel Tariff
Created: 2012-05-18 18:36 EST

Vào thứ sáu, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc buộc tội Bộ Thương Mại Hoa Kỳ đánh quan thuế cho kỹ thuật Ván Năng Lực Mặt Trời, buộc tội Hoa Kỳ làm hại sự ban giao giữa hai quốc gia.

Sau khi các hảng Năng Lực Mặt Trời trình giấy than phiền với Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ quyết đánh quan thuế kỹ nghệ này, họ cho rằng các sơ sở Năng Lượng tại Trung Quốc là do chính quyền Trung Quốc tài trợ, cho nên khó mà hảng của Hoa Kỳ cạnh tranh.  Đánh thuế là một cách cũng giống như là tài trợ.  Đánh tiền quan thuế khác nhau tùy theo hảng nhận được tài trợ bao nhiêu từ chính phủ, có thể là từ 30 đến 250%.

Trong khi chưa quyết định, cuộc điều tra cho thấy rằng các hảng năng lực Trung Quốc đang điều hành trái luật thương mại quốc tế là chính quyền tài trợ.  Các công ty của Trung Quốc tràn đầy thị trường với hàng hóa thấp hơn giá thị trường, khi các công ty của Hoa Kỳ không cạnh tranh được, các hảng sản xuất của Trung Quốc sẽ chiếm thị trường và khống chế giá.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc chối, rằng giá rẻ là để canh tân.

[Hong Lei, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc]
“Nguyên nhân căn bản mà kỹ nghệ ván năng lượng thu từ mặt trời xuất cảng giá rất rẻ là vì nghiên cứu khoa học của các hảng Trung Quốc và phát triển của Trung Quốc khiến cho giá hạ rất thấp.”

Còn giá của Hoa Kỳ đáng lẽ là gia tăng nếu hàng nhập cảng bị đánh quan thuế.  Ván năng lượng thu từ mặt trời của Hoa Kỳ bị hạ thấp đến 50% vì hang xuất cảng từ Trung Quốc.  Điều này là tốt cho các hảng xử dụng kỹ thuật năng lượng thu từ mặt trời còn các hảng sản xuất thì không được lợi.

Còn một vấn đề nữa là phát triển cho kỹ thuật năng lượng mới cũng sẽ bị ảnh hưởng, mộ số người có thể thấy rằng trong nội bộ của Obama không bình thường, là vì Hoa kỳ luôn khuyến khích kỹ thuật năng lượng mới, điều nay gây ảnh hưởng cho sự ban giao giữa 2 quốc gia và khiến cho nhập cảng vào Hoa Kỳ bị phản ứng.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-05-18/china-accuses-us-of-protectionism-over-solar-panel-tariff.html#video_section