www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chương trình China Focus: Tại sao người Trung Quốc ngạc nhiên vì “Tài sản công cộng” của Gary Locke

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chương trình China Focus: Tại sao người Trung Quốc ngạc nhiên vì “Tài sản công cộng” của Gary Locke
China Focus: Why Chinese Are Shocked by Gary Locke's "Public Assets"
Created: 2012-05-18 23:45 EST

Gary Locke là đại sứ Hoa Kỳ đến Trung Quốc, được xem một người bình thường, mang bị, trả tiền cà fê với vé thực phẩm giảm giá.  Locke tư cách rất khác với các viên chức Trung Quốc, ngồi trên xe hoa kỳ đắc gia và còn có phụ tá che dù.

Nhưng Locke cũng đã bị truyền thông Trung Quốc chú ý.  Vào đầu tuần này, báo Beijing Daily đăng lên Sina Weibo, một mạng lưới tiếng Hoa, yêu cầu Locke khai tài sản của ông ta.  Các chính trị gia nhanh chóng cho rằng Locke đã khai tài sản của ông, cũng giống như các viên chức chính quyền cao cấp của Hoa Kỳ.  Mạng còn đăng bài đàm luận về các viên chức Trung Quốc và tại sao họ không khai tài sản cá nhân.

Hôm nay chương trình China Focus, chúng tôi sẽ phỏng vấn Chính Trị Gia Trung Quốc Li Tianxiao và Matt Gnaizda rằng tại sau các chính trị gia Trung Quốc kinh ngạc Gary Locke kê khai tài sản ra công chúng, trong khi đó các viên chức của Đảng Cộng Sản Trung Quốc không bao giờ kê khai tài sản cá nhân.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/asiabrief/2012-05-18/china-focus-why-chinese-are-shocked-by-gary-locke-s-public-assets-.html#video_section