www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
NTD báo cáo về cuộc bức hại xuất hiện trên mạnh tìm kiến Baidu

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

NTD báo cáo về cuộc bức hại xuất hiện trên mạnh tìm kiến Baidu
NTD Reports on Falun Gong's Persecution Appear in Baidu Search Results

Trung Quốc kiểm soát mạng lưới giảm bới vì nội bộ tranh quyền của chế độ Trung Quốc, Baidu là mạng tìm kiếm to nhất của Trung Quốc, hiện tại cho người xem nhìn thấy bài báo cáo của NTD về chế độ Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công.

Các chuyên gia chính trị cho rằng đây là phản ảnh tranh quyền nội bộ của Đảng Cộng Sản.  NTD và Pháp Luân Công là bị chế độ Trung Quốc cắm kỵ, không cho tìm trên mạng lưới.

Tuy nhiên tình hình đã thay đổi, bài báo cáo của NTD hiện ra trong mạng tìm kiếm Baidu, khi các chữ “Cuộc xử án nợ báo mà phe Giang Trạch Dân đã gây ra”.  Bài này kêu gọi công lý cho Pháp Luân Công 13 năm bị bức hại.

Trên mạng tìm kiếm Baidu, khi tìm còn hiện lên bài báo cáo của NTD về 300 người dân ký giấy kháng nghị kêu gọi trả tự do cho học viên Pháp Luân Công.  Giấy kháng nghị này đã trình lên các viên chức cao cấp Cộng Sản, yêu cầu giải quyết hoà bình.

Cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân chủ động trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, do Zhou Yongkang và Bo Xilai điều hành bức hại, hiện tại lãnh đạo Hu Jintao và Wen Jiabao không trực tiếp nhúng tay trong cuộc bức hại này, 2 phe đang tranh quyền.

[Wen Zhao, NTD chính trị gia]
“Báo cáo này không bị kiểm soát khá lâu, đây là một đề tài rất nhạy cảm, xảy ra trong giai đoạn thời gian rất nhạy cảm, cho nên không có gì là ngẫu nhiên.  Có nghĩa là trong nội bộ lãnh đạo của Đảng Cộng Sản có người muốn đột phá vấn đề Pháp Luân Công, đây là nhân tố then chốt nhận định sự khác biệt giữa các lãnh đạo với phe nợ máu của Zhou Yongkang.

[Xia Xiaoqiang, phê bình gia Trung Quốc]
“Tôi nghĩ rằng Hu và Wen cả hai muốn khảo nghiệm ý kiến công chúng đặt một con đường để hạ chức Zhou.  Sự tình mới đây rõ rằng là Zhou sẽ bị hạ.  Ví dụ, uỷ viên công tố tại HeBei gửi vụ án học viên Pháp Luân Công, các đảng viên Đảng Cộng Sản tại Yunnan ra một vụ lệnh loại trừ Zhou, mới đây cho hiện lên trong mạng tìm kiếm Baidu.

Đây là lần đầu tiên đề tài nhạy cảm được xuất hiện trên mạng tìm kiềm Baidu từ khi nội bộ Đảng Cộng Sản tranh quyền, vào tháng 3, sau khi Cảnh Sát Trưởng Chongqing Wang Lijun trốn đến lãnh sự quán Hoa Kỳ, báo cáo về học viên Pháp Luân Công bị cắt xén nội tạng có thể tìm được trên mạng Baidu.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-05-30/ntd-reports-on-falun-gong-s-persecution-appear-in-baidu-search-results.html#video_section