www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
180,000 người tại Hồng Kông đến dự lễ tưởng niệm Cuộc Thảm Sát Sinh Viên tại Thiên An Môn

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

180,000 người tại Hồng Kông đến dự lễ tưởng niệm Cuộc Thảm Sát Sinh Viên tại Thiên An Môn
180,000 Commemorate 1989 Tiananmen Square Massacre in Hong Kong
Created: 2012-06-05 07:59 EST

Lễ tưởng niệm đèn cầy để tưởng niệm vào 4 tháng 6 năm 1989, lễ tưởng niệm 1989 tại Thiên An Môn được tổ chức hằng năm tại Hồng Kông.  Năm nay, một số người đến dự để tưởng niệm cuộc tầm nã đẫm máu để đánh dấu cuộc thảm sát này 23 năm qua.

Lễ tưởng niệm được tổ chức tại Victoria Park, họ đốt đèn cầy và ca những bài hát dân chủ.

Fang Zheng, cũng là một nạn nhân trong cuộc thảm sát này, Fang bị mất cả hai chân vì bị xe tăng cán trong cuộc thảm sát này.

Đây là lần đầu tiên Fang đến dự lễ tưởng niệm tại Hồng Kông.

Một người từ Trung Hoa Đại Lục, vô danh, cho rằng rất kinh ngạc nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi đến tham dự.

[Người vô danh]
“Nhiều người trẻ tuổi đến dự, một số là sinh ra sau thập niên 80 hay 90, tôi hỏi rằng họ đến đây vì đã được hội đoàn gửi đến, họ nói là tự nguyện đến tham gia.  Tôi hỏi làm sao họ biết về vụ thảm sát vào 4 tháng 6, họ rất trẻ, họ cho rằng Hồng Kông là tự do, nơi mà có tự do tin tức, họ biết về 4 tháng 6 là từ đọc sách và xem truyền hình.  Lúc đó tôi cảm thấy rất buồn.  Tại Trung Hoa Đại Lục đa số người là sinh ra trong thập niên 80 và 90, họ không biết về vụ 4 tháng 6 nữa.”

Vào thứ hai, chính quyền Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho các tù nhân mà có liên hệ trong cuộc kháng nghị tại Thiên An Môn vào 1989, Hoa Kỳ đã liên kết với cộng đồng quốc tế tưởng niệm ngày này.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-05/180-000-commemorate-1989-tiananmen-square-massacre-in-hong-kong.html#video_section