www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Bác sĩ lên tiếng về việc cắt xén nội tạng tại Trung Quốc trong buổi họp về ghét tạng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Bác sĩ lên tiếng về việc cắt xén nội tạng tại Trung Quốc trong buổi họp về ghét tạng
Doctors Raise Organ Harvesting in China During Transplant Congress
Created: 2012-06-04 16:49 EST

Một nhóm bác sĩ phản đối việc cưởng ép cắt xén nội tạng tại Trung Quốc.  Hội đồng bác sĩ lên tiếng trong buổi họp Ghép Nội Tạng tại Hoa Kỳ tại Boston.  Họ lên tiếng cho rằng chế độ Trung Quốc cưởng ép tù nhân lương tâm cắt xén của họ.

Bác sĩ người Do Thái Jacob Lavee phản đối việc cưởng ép cắt xén nội tạng từ 2005.

[Bác sĩ Jacob Lavee]
“Câu chuyện xảy ra vào 2005 khi một bệnh nhân của tôi cho tôi biết, ông ta đã đợi rất lâu để xin ghép tạng tim cống hiến, hảng bảo hiểm của ông bảo ông là đi Trung Quốc thì sẽ được ghép tạng trong vòng 2 tuần vào một ngày nhất định.”

Bác Sinh Lavee rất kinh ngạc.  Là bác sĩ tim, ông biết rằng trái tim không kéo dài lâu nếu lấy ra khỏi thân thể, tức là, nếu ai có thể thiết kế một cuộc ghép tạng vào một ngày nhất định, nói khác là, đây là kết hoạch xử tử.

Sau đó, luật sư David Matas và cựu nghị viên Canada David Kilgour ra một báo cáo về chế độ Trung Quốc cưởng ép cắt xén nội tạng từ các tù nhân lương tâm lúc còn sống, các tù nhân này là học viên Pháp Luân Công.

Bác sĩ Lavee kêu gọi cộng đồng ghép tạng ngừng không lấy tạng từ Trung Quốc, quốc gia của ông, Do Thái, đồng ý.

[Bác sĩ Lavee, cựu chủ tịch hội đồng ghép tạng Do Thái]
“Sau đó bệnh nhân không đến Trung Quốc để được lấy tạng vào 2008.”

Ông David Matas, cũng là chủ bút bài báo cáo cắt xén nội tạng, cho rằng người đến Trung Quốc để ghép tạng cũng giảm đi.  Nhưng từ bên trong Trung Quốc thì cưởng ép ghép tạng vẫn xảy ra.  Con số ghép tạng không giảm.

Chế độ Trung Quốc đã công khai xác nhận rằng có cắt xén nội tạng từ các tử tội.  Các nhóm nhân quyền cho rằng số tử tội không đủ để chứng minh rằng con số ghép tạng là chỉ lấy từ tử tội.  Con số ghép tạng này rất to.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-04/doctors-raise-organ-harvesting-in-china-during-transplant-congress.html#video_section