www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Gia đình Li Wangyang thắc mắc về vụ Li tự tử tại Thiên An Môn

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Gia đình Li Wangyang thắc mắc về vụ Li tự tử tại Thiên An Môn
Family Questions Suicide of Tiananmen Dissident Li Wangyang
Created: 2012-06-06 14:28 EST

Li Wangyang phát giác chết trong bệnh viện tại Hunan, Li trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hồng Kong tháng vừa qua về chế độ Trung Quốc tầm nã những người xuống đường kháng nghị trong cuộc thảm sát sinh viên tại Thiên An Môn vào 1989.

Gia đình của Li phát hiện Li bị treo cổ trong một bệnh viện tại thành phố Shaoyang vào sáng thứ tư, viên chức chính quyền cho rằng Li treo cổ tự tử, nhưng sau đó họ mang xác của Li đi chỗ khác không cho gia đình chụp hình lấy bằng chứng.

Anh vợ của Li cho rằng gia đình Li không có tự tử.

[Zhao Baozhu, anh vợ của Li Wangyang]
“Chúng tôi rất thắc mắc về cuộc tự tử này, Li đã bị tù hơn 20 năm.  Chúng tôi không hiểu, trong tâm chúng tôi không tin rằng Li tự tử.”

Li Wangyang là một người chống đối bảo vệ nhân quyền, đã tham gia trong cuộc kháng nghị vào 1989, sau đó đã bị tù 22 năm.  Nhóm nhân quyền cho rằng Li bị tra tấn trong tù, sau đó đã bị điếc và mù.

Li được thả ra vào tháng 5 năm vừa qua, nhưng chính quyền canh gát trong nhà thương 24 trên 24 tiếng đồng hồ.

Những người ủng hộ Li cho rằng cái chết của Li rất lạ và trên mạng lưới kêu gọi điều tra.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-06/family-questions-suicide-of-tiananmen-dissident-li-wangyang.html#video_section