www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Bệnh trâu bò phát hiện trong các nhân viên làm hãng bơ sữa

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Bệnh trâu bò phát hiện trong các nhân viên làm hãng bơ sữa
Brucellosis Cases Found Among Chinese Dairy Workers
Created: 2012-06-07 08:39 EST

Bệnh trâu bò dễ bị nhiễm từ thú vật đến con người phát hiện trong các nhân viên làng hãng bơ sữa tại tây bắc Trung Quốc tỉnh Hắc Long Giang Heilongjiang, thể theo thời báo Legal Weekly.

Nhân viên của hang Gannan Flying Crane Dairy Product bị bệnh trâu bò, bệnh có hiện tượng là nạn nhân bị nóng, đổ mồ hôi, yếu, thân thể đau đớn.  11 vụ nhiễm này phát hiện vào tháng 3, 26 nhân viên nữa sau khi khám nghiệm phát hiện là đã bị nhiễm bệnh.  600 con bò đã bị nhiễm có vi trùng này.

Hãng này chối, tuy nhiên các nhân viên bị nhiễm bệnh phải bị nghĩ việc để đi khám bệnh/

Bệnh trâu bò đã phát hiện trong một con số bò rất to vào tháng 10, tuy nhiên nhân viên xin đi khám bệnh, hãng không cho phép, bệnh trâu bò là kéo dài khoảng 2 tuần, bao nhiêu tháng, và đến nhiều năm.

[Li Jian Jun]
“Đây là một bệnh làm việc, nó cứ tiếp tục xảy ra trong khi làm việc, người bình thường đổ mồ hôi, chóng mặt, xỉu không làm việc được.”

Thể theo bài báo cáo của Phòng Ngừa Bệnh Trung Quốc, bệnh trâu bò là đe dọa cho 350 triệu người Trung Quốc.  Từ 1996 đến 2011, bệnh gia tăng gần 30 lần.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-07/brucellosis-cases-found-among-chinese-dairy-workers.html#video_section