www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Đảng Cộng Sản Trung Quốc cho phép Bo Xilai đưa ra trước tòa án công cộng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Đảng Cộng Sản Trung Quốc cho phép Bo Xilai đưa ra trước tòa án công cộng?
Will the Party Give Bo Xilai a Public Trial?
Created: 2012-06-11 08:19 EST

Từ khi Bo Xilai bị cách chức vào tháng 3, Bo Xilai đã biết mất trong cuộc điều tra nội bộ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.  Hiện tại báo cáo cho rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc có thể đưa Bo Xilai ra tòa án công chúng, thay vì bí mật tiêu diệt Bo.  Có thể đưa ra tòa án công cộng hay không?  Ý nghĩa của cuộc xử án này là thế nào?

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-06-11/will-the-party-give-bo-xilai-a-public-trial-.html#video_section