www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Một Thập Niên Dũng Cảm
Vào năm 1999 các học viên Pháp Luân Công đã đóng một vai trò lãnh đạo giữa sinh và tử,
một vở kịch diễn ra tại Trung Quốc trước tất cả khán giả trên toàn cầu.


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>